Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Från och med 22 september 2017 kan du söka i SAOL 14  på svenska.se

Fjortonde upplagan av SAOL 

Läs hela inledningen till SAOL 14 » 

SAOL 14 kom ut som bok våren 2015. Nu finns även en app som speglar innehållet i boken.

SAOL 14 är till sin yttre form lik föregående upplaga från 2006. Det finns dock några viktiga förändringar i den nya upplagan som alla innebär ett tillskott av information.

För det första får alla substantiv, verb och adjektiv, även sammansatta ord, böjningsuppgifter.

För det andra utökas uttalsinformationen genom att uppgifter om grav och akut accent tillförs, som i nyckel respektive cykel.

För det tredje utökas informationen om många ords betydelser, bland annat genom ett hänvisningssystem som anger till vad det första och sista ledet i de flesta sammansatta ord hör. Det är exempelvis inte samma föreställning i filmföreställning och gudsföreställning. SAOL är dock inte avsedd att vara en definitionsordbok och ska inte förväxlas med Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien från 2009, som för övrigt också finns som app.

För det fjärde införs en ny typ av uppslagsord, nämligen verbförbindelser såsom hoppa av, slingra sig och slå sig ner.

För det femte upptas ett antal namn som uppslagsord, bland annat namn på alla länder.

För det sjätte utformas rekommendationerna på ett ännu tydligare sätt än i SAOL 13 genom flitigare användning av formeln ”hellre än”, som i stort sett ersätter den äldre ”äv.” (även). Ett exempel är sprej hellre än spray.

Den mest påtagliga förändringen gäller som alltid ordförrådet där mer än 13 000 nya ord har tillkommit och drygt 9 000 utgått. Antalet nya ord är det största sedan 1950 års upplaga. Också antalet strukna ord är något större än normalt. En del av oss kanske saknar dessa vanligen ålderdomliga ord. Det bör då sägas att SAOL i första hand ska vara en ordlista över det levande svenska ordförrådet. Ord som har fallit för åldersstrecket hittar man oftast och med utförlig förklaring i SAOB, Svenska Akademiens ordbok, som är en fritt tillgänglig ordbok på nätet www.saob.se. Det kan dessutom nämnas, att i princip alla äldre SAOL-upplagor, från SAOL 1 till och med SAOL 13, med sammanlagt över 200 000 olika uppslagsord, finns på webbplatsen SAOLhist (SAOLhist.se).