Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek

2 feb 2017

Poesi & Prosa - våren 2017
Tema: Metaforikens landskap

Onsdag 1 mars kl. 18-19
Josefin Holmström
Emily Dickinsons vulkaner
Josefin Holmström är författare, kritiker och doktorand i engelsk litteratur vid universitetet i Cambridge. Hon kommer att tala utifrån vulkanernas metaforiska roll i Emily Dickinsons poesi samt belysa dess kopplingar till dåtidens konst och politik.
Anmäl dig här

Onsdag 26 april kl. 18-19
Anna Vogel
Att bygga en metafor. Konkreta element i Tomas Tranströmers poesi
Anna Vogel är universitetslektor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Föredraget tar sin utgångspunkt i hennes forskning i stilistik, där hon använder en kognitivt lingvistisk metod för att undersöka Tomas Tranströmers metaforer.
Anmäl dig här

Onsdag 17 maj kl. 18-19
Jonas Ellerström
Vilhelm Ekelund. Landskap och tanke
Jonas Ellerström är författare, förläggare och översättare. Han är också framstående kännare av Vilhelm Ekelunds författarskap och kommer, utifrån sin senaste bok, att tala om platsens och landskapets betydelse för dennes texter.
Anmäl dig här

 

Plats: Ljusgården hos Svenska Akademien på Källargränd 4 i Gamla stan.
Begränsat antal platser – avanmäl om du uteblir!
Frågor: kristian.freden@svenskaakademien.se