Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek

23 aug 2016

Poesi & Prosa - hösten 2016
Tema: Ordens hemvist

Onsdag 14 september kl. 18-19
Kristoffer Leandoer
Konsten att tala om böcker man aldrig har läst
Kristoffer Leandoer är författare, litteraturkritiker och översättare. Föredraget tar sin utgångspunkt i hans senaste bok, De försvunna böckernas bibliotek – en säregen historia utan skarp skiljelinje mellan roman och essä men hela tiden kretsande kring läsandets och skrivandets essens.
Anmäl dig här

Onsdag 26 oktober kl. 18-19
Nina Burton
Gutenberggalaxens nova: författaren Erasmus av Rotterdams roll i 1500-talets medierevolution
Nina Burton är poet, essäist samt ledamot av såväl Samfundet De Nio som Vetenskapsakademien. Hennes nya bok Gutenberggalaxens nova kretsar kring 1500-talets verkliga mediestjärna, Erasmus av Rotterdam, och hans dröm om att spränga gränser och ge litteraturen en utökad samhällsroll.
Anmäl dig här

Onsdag 23 november kl. 18-19
Daniel Pedersen
Tårarnas poetik: Nelly Sachs tidiga diktning fram till In den Wohnungen des Todes
Daniel Pedersen är litteraturvetare, översättare och redaktör. I sin nyligen framlagda doktorsavhandling, Tårarnas poetik, har han analyserat Nellys Sachs tidiga poesi och prosa med ett särskilt fokus på den metaforiska utvecklingen hos ett av hennes vanligaste motiv: tårarna.
Anmäl dig här

 

Plats: Ljusgården hos Svenska Akademien på Källargränd 4 i Gamla stan.
Begränsat antal platser – avanmäl om du uteblir!
Frågor: kristian.freden@svenskaakademien.se