Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek

15 jan 2016

Poesi & Prosa - våren 2016
Tema: Översättning

Onsdag 10 februari kl. 18–19
Kajsa Öberg Lindsten
Att översätta Svetlana Aleksijevitj
Kajsa Öberg Lindsten är översättare från i första hand ryska, men
även franska. Utöver 2015 års Nobelpristagare i litteratur, Svetlana
Aleksijevtij, har hon bland annat översatt Michail Bachtin och
Andrej Platonov.

 

Onsdag 9 mars kl. 18–19
Klas Östergren
Att översätta Henrik Ibsen
Klas Östergren är författare, översättare och ledamot av Svenska
Akademien. Vid sidan av Henrik Ibsen har han översatt Charles
Baudelaire, Eugene O’Neill, J. D. Salinger med flera. Framträdandet
sker i form av ett samtal med bibliotekarien Kristian Fredén.

 

Onsdag 20 april kl. 18–19
Ulrika Wallenström
Att översätta Thomas Mann
Ulrika Wallenström har introducerat ett antal intressanta tyskspråkiga
författarskap för en svenskläsande publik, såsom Durs Grünbein,
W. G. Sebald och Jenny Erpenbeck. Hennes nyöversättningar av
Thomas Manns författarskap har av Svenska Akademiens ständiga
sekreterare kallats ”en av vår tids stora översättarprestationer”.

 

Plats: Ljusgården hos Svenska Akademien
på Källargränd 4 i Gamla stan.
Begränsat antal platser – avanmäl om du uteblir!
Anmälan: www.regionbiblioteket.se
Frågor: kristian.freden@svenskaakademien.se